Regulamin sklepu internetowego ideagift.pl

Obowiązuje od dnia 1-11-2013

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego ideagift.pl jest firma Rhema Group Krzysztof Gołaszewski, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15/17F lok.216, 75-620 Koszalin, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Kupującym mogą być firmy i osoby fizyczne, uprzednio zarejestrowane na stronie www.ideagift.pl
 3. Oferta sklepu internetowego jest aktualna tylko dla klientów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.ideagift.pl
 2. Zamówienia mogą składać klienci zarejestrowani na stronie www.ideagift.pl po zalogowaniu na stronie.
 3. Kupujący składa Sprzedającemu w formie elektronicznej zamówienie wraz z określeniem asortymentu towaru i jego ilości oraz ewentualnego rodzaju znakowania.
 4. Sprzedający potwierdza realizację zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
 5. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na adres biuro@rhemagroup.pl pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już oznakowany, spakowany lub wysłany.
 7. Nie ma możliwości anulowania zamówienia na towar, który został już oznakowany, spakowany lub wysłany.
 8. Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany adres pocztowy lub mailowy w przypadku faktur elektronicznych.

3. Koszty dostawy

 1. W przypadku zamówień o wartości niższej niż 1000 zł netto, koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. Istnieje możliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 2. W przypadku zamówień o wartości wyższej niż 1000 zł netto, koszty transportu ponosi Sprzedający.
 3. W przypadku zlecenia wysyłki firmie Rhema Group, zostanie ona zrealizowana przez firmę kurierską.
 4. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 31.5 kg przy przedpłacie wynosi 17,00 PLN + VAT. Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 23,00 PLN + VAT. Całkowity koszt transportu zamówienia zostanie obliczony w momencie wysyłki towaru (z wyłączeniem pkt. 2).
 5. Wysyłka ceramiki wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem paczki i zwiększonym kosztem transportu. Poniżej znajdują się szczegółowe koszty transportu:
  1. do 100 szt. kubków - koszt 50 zł netto (1/4 palety)
  2. 100-250 szt. kubków - koszt 75 zł netto (1/2 palety)
  3. 250-1080 szt. kubków - koszt 110 zł netto (1 paleta)
 6. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.

4. Formy płatności

 1. przelew bankowy – przedpłata w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych zamówień
 2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy
 3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze)
 4. gotówka (płatność przy odbiorze własnym transportem)

5. Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie lokalnym wynosi 24h-48h.
 2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących usługi znakowania czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego


6. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje jakościowe i ilościowe oraz zwroty towaru przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Klient/Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu pod adres wskazany w zamówieniu, przed poddaniem go ewentualnej dalszej obróbce lub zmianom.
 3. Sprzedawca przyjmuje zwroty i reklamacje towarów nieoznakowanych i nie poddanych żadnej obróbce, czy zmianom lub oznakowanych przez naszą drukarnię, oraz zwroty towarów z tzw. wadami ukrytymi, które nie były możliwe do identyfikacji przez zleceniem nadruku.
 4. Do każdej reklamacji i zwrotu obligatoryjnie musi być wypełniony protokół zwrotu, wysłany na adres mailowy do opiekuna handlowego danej firmy. Protokół zwrotu dostępny jest na stronie www.ideagift.pl w zakładce Dokumenty i Regulaminy.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni roboczych od daty zwrotu towaru, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. Reklamacja towaru o małej wartości (wartość towaru poniżej 10 PLN netto w cenie sprzedaży) nie wymaga fizycznego zwrotu towaru. Klient otrzyma reklamowany towar, po przesłaniu informacji o reklamacji wraz z protokołem i zdjęciem uszkodzonego towaru.
  2. Reklamowany towar o wartości powyżej 10 PLN netto (w cenie sprzedaży), może na prośbę klienta, zostać natychmiast dosłany łącznie z dodatkową fakturą VAT, natomiast korekta faktury pierwotnej zostanie wystawiona dopiero po fizycznym zwrocie towaru i rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Zwroty towarów, wynikające z winy Sprzedającego, dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Rhema Group. Zwrot towaru bez podania przyczyny jest zawsze na koszt klienta.

 7. Zwroty kierowane są na adres Rhema Group, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15/17F lok.216. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznaczony celem ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadku uchybień w prawidłowym zabezpieczeniu wysyłanego towaru, koszty powstałych uszkodzeń obciążają Klienta/Kupującego. Rhema Group nie przyjmuje zwrotu niekompletnego towaru, nie podlega on również rozliczeniu.
 8. Rhema Group przyjmuje zwroty wzorów o wartości powyżej 30 zł netto (w cenie sprzedaży). Wszystkie pozostałe wzory pozostają własnością klienta i nie podlegają zwrotom.
 9. Każdy odbierający paczkę proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w transporcie ważne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane.

7. Postanowienia dodatkowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie www.ideagift.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Reklamacji i Zwrotów, dostępnego na stronie www.ideagift.pl w zakładce „Dokumenty i Regulaminy”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.